ریپل روند نزولی خود را گسترش داد و و سطح حمایت ۰.۲۸۰۰ دلار در برابر دلار امریکا را امتحان کرد. احتمالا قیمت ریپل یک روند صعودی اروم و مداوم را شروع خواهد کرد ، اگر بالای مقاومت ۰.۲۸۰۰ دلار باقی بماند.
– ریپل نتوانست بالای حمایت ۰.۲۸۵۰ دلار باقی بماند و منطقه ۰.۲۸۰۰ را در برابر دلار امریکا امتحان کرد.
– قیمت در یک کف هفتگی جدید در سطح ۰.۲۷۹۰ دلار معامله شد و اکنون بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.
– یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک ۰.۲۹۰۰ دلار روی نمودار ساعتی جفت ارز ریپل دلار رخ داد.
– جفت ارز برای ایجاد روند صعودی بالای سطوح ۰.۲۹۲۰ و ۰.۲۹۰۵ به مشکل خورده است.

قیمت ریپل سطح ۰.۲۸۰۰ دلار را حفظ می کند

در سه جلسه گذشته، ریپل بیشتر حرکت نزولی در زیر سطح ۰.۳۰۰۰ دلار داشته است. قیمت XRP حتی نتوانست بالاتر از حمایت ۰.۲۸۵۰ دلاری باقی بماند و بسیار پایین تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است.
کف قیمت هفتگی جدید نزدیک به ۰.۲۷۹۰ دلار تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت در حال اصلاح بیشتر است. یک شکست مقاومت بالاتر از مقاومت ۰.۲۸۵۰ دلاری رخ داد. علاوه بر این،یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک ۰.۲۹۰۰ دلار روی نمودار ساعتی جفت ارز ریپل دلار رخ داد.قیمت ریپل به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۹۴ به نوسان پایین ۰.۲۷۹۰ دلار صعود کرد. حمایت اولیه نزدیک به سطح ۰.۳۱۵۰ قرار دارد. با این حال خریداران روند صعودی برای ایجاد یک روند مثبت صعودی بالای سطوح ۰.۲۹۲۰ و ۰.۲۹۰۵ به مشکل خورده اند.


اگر یک شکست مقاومت شفاف به بالاتر از مقاومت ۰.۲۹۲۰ دلاری صورت بگیرد، قیمت می تواند به سمت مقاومت ۰.۳۰۰۰ دلار افزایش یابد. به نظر می رسد که در نزدیکی سطح ۰.۳۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته یک مانع مهم در حال شکل گیری است . سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۹۴ به نوسان پایین ۰.۲۷۹۰ دلار نیز نزدیک به ۰.۳۰۳۰ قرار دارد.
یک بسته شدن موفقیت امیز بالای سطوح ۰.۳۰۳۰ و ۰.۳۰۲۰ دلار می تواند مسیر را برای افزایش قمیت تازه هموار کند.اگر این اتفاق رخ دهد ، قیمت می تواند تا سطوح ۰.۳۱۲۰ و ۰.۳۱۵۵ دلار به رشد خود ادامه دهد.

سطح حمایت صعودی کلیدی برای ریپل

سطح حمایت اصلی به وضوح در نزدیکی منطقه ۰.۲۸۰۰ دلار است. اگر ریپل نتواند بالای ۰.۲۹۲۰ دلار قرار بگیرد، خطر روند نزولی زیر ۰.۲۸۰۰ دلار وجود دارد.
بسته شدن روزانه زیر سطح حمایت ۰.۲۸۰۰ دلاری احتمالاً درها را برای کاهش بیشتر باز خواهد کرد. حمایت اصلی بعدی می تواند در سطوح ۰.۲۶۵۰ دلار و ۰.۲۶۲۰ دلار باشد.