ریپل یک بهبودی مداوم را بالای سطح ۰.۲۸ دلار برابر دلار امریکا اغاز کرده است. قیمت ریپل به صعود به بالاتر از سطوح مقاومت ۰.۲۹۵۰ و ۰.۳۰۰ دلار ادامه خواهد داد.
– ریپل پایدار بالای ۰.۲۷۲۰ باقی ماند و به بالاتر از ۰.۲۸۰۰ دلار در برابر دلار امریکا بهبود پیدا کرد.
– اکنون بالای سطح ۰.۲۸۴۰ دلار و بسیار بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می شود.
– یک کانال صعودی با مقاومت نزدیک ۰.۲۸۲۰ دلار روی نمودار ساعتی ریپل/ دلار در حال شکل گیری است.
– جفت ارز می تواند به بهبودی به سمت ۰.۳۰ دلار ادامه دهد اگر بتواند بالای ۰.۲۷۸۰ دلار باقی بماند.

قیمت ریپل در حال بهبود به بالاتر است

پس از معامله شدن در کف قیمت ۰.۲۷۳۲ دلار، ریپل روند بهبودی را شروع کرد. قیمت XRP برای حرکت به یک منطقه مثبت و آغاز موج بهبودی مناسب، از بالای ۲۷۷۸۰ دلار و ۰.۲۸۰۰ دلار صعود کرد.
همچنین یک خط روند نزولی اتصالی با مقاومت نزدیک ۰.۲۸۴۰ دلار روی نمودار ساعتی ریپل/دلار رخ داد. اکنون این جفت ارز بالای ۰.۲۸۵۰ دلار و بسیار بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۲۹۵۸ دلار به نوسان پایین ۰.۲۷۳۲ معامله می شود.
در روند صعودی حمایت فوری در نزدیکی سطح ۰.۲۷۸۰ دلار قرار دارد. این نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۳ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۲۹۵۸ دلار به نوسان پایین ۰.۲۷۳۲ قرار دارد.

قیمت ریپل در حال بهبود به بالاتر است
مهمتر از همه، به نظر می رسد که قیمت دنبال کننده یک کانال صعودی با حمایت نزدیک به ۰.۲۸۲۰ دلار در همان نمودار است. مقاومت کانال نزدیک به سطح ۰.۲۹۰۵ دلار است که بالاتر از آن قیمت ممکن است منطقه مقاومت ۰.۲۹۵۰ دلار را در کوتاه مدت آزمایش کند.
هرگونه سود بیشتر احتمالاً فشار را به سمت سطح مقاومت ۰.۳۰۰۰ و ۰.۳۰۲۰ دلار هدایت می کند. ایستگاه بعدی برای خریداران روند صعودی می تواند نزدیک به سطح محوری ۰.۳۰۵۵ دلار باشد.

شکست مقاومت نزولی برای ریپل ؟

اگر ریپل نتواند از سطوح مقاومت ۰.۲۹۰۵ و ۰.۲۹۵۰ $ بالاتر رود، ممکن است یک واکنش نزولی داشته باشد. حمایت اولیه نزدیک به سطح ۰.۲۸۲۰ دلار و کانال پایین تر از خط روند است.
اگر یک شکست نزولی در زیر حمایت کانال صورت گیرد، قیمت می تواند دوباره ۰.۲۷۸۰ دلار را امتحان کند. هر گونه ضرر و زیان بیشتر ممکن است موج نزولی دیگری را آغاز کند و قیمت حتی می تواند به زیر سطح حمایت ۰.۲۷۲۰ دلار سقوط کند.