بیت کوین طی چند هفته گذشته درگیر تشدید معاملات جدی در بازارهای جانبی بود ، با تلاش های برای شکست مقاومت بالاتر یا پایین سطوح بالاتر از منطقه ۱۱۰۰۰ دلاری که ثابت شد بسیار زودگذر است.
در اوایل این هفته، این رمزارز برتر قبل از دست دادن روند خود تا قیمت ۱۲۴۰۰ دلار افزایش پیدا کرد و سپس قیمت آن به قیمت پایین ۱۱۶۰۰ دلار رسید.
حمایت در این سطح ازهمان زمان قدرتمنئ بوده است، با شروع این روند، روند تثبیت دیگری آغاز شد.
اگرچه در کوتاه مدت هنوز معلوم نیست که روند بعدی بیت کوین به چه سمتی است، توجه به این نکته ضروری است که خریداران روند صعودی توانسته اند از چند سطح مهم دفاع کنند. این نشان می دهد که روند صعودی ممکن است قریب الوقوع باشد.
با این حال، یک تحلیلگر منطقه ۱۲۱۰۰ تا ۱۲۲۰۰ دلار را به عنوان منطقه ایده آل برای باز کردن مواضع کوتاه مدت تازه زیر نظر دارد، زیرا یک عدم پذیرش دیگر در این سطح ممکن است منجر به روند نزولی خون الود شود.

بیت کوین نشانه های قدرت گرفتن کوتاه مدت را با دفاع از سطح کلیدی حمایت نشان می دهد

در زمان نگارش این مقاله ، بیت کوین با کمی بیش از ۱ درصد افت با قیمت فعلی ۱۱۷۳۰ دلار معامله می شود.
بیت کوین طی سه هفته گذشته بین ۱۱۶۰۰ و ۱۲۰۰۰ دلار معامله شده است. تنها استثناء این محدوده معاملاتی در اوایل این هفته مشاهده شد که خریداران روند صعودی قدرت نشان دادند و این رمزارز را به سمت قیمت ۱۲۴۰۰ دلار هدایت کردند.
پس از عدم پذیرش در این سطح، قبل از بازگشت دوباره به محدوده معاملات فعلی خود، بیت کوین به مدت بیش از یک روز یک طرفه معامله شد.
در مورد اینکه آیا محدوده فعلی به نفع خریداران روند صعودی خواهد شد یا خیر، تحلیلگران می گویند که از یک روند صعودی مهم در این دوره تثبیت محافظت شده است.
یکی از تحلیلگران نمودارهایی را نشان می دهد که واکنش کریپتو به این خط را نشان می دهد، و خاطرنشان می کند که ممکن است به بیت کوین کمک کند تا از مثلث صعودی که در حال حاضر در آن گرفتار است، خارج شود.

بیت کوین نشانه های قدرت گرفتن کوتاه مدت را با دفاع از سطح کلیدی حمایت نشان می دهد

این منطقه ی قیمتی است که معامله گران در ان به دنبال بازکردن موقعیت فروش هستند

اگر بیت کوین بتواند معاملات خود را در بالای این روند ادامه دهد و حتی ممکن است بیشتر هم پیش برود، تحلیلگران معتقدند که بزودی می تواند به منطقه ای دسترسی پیدا کند که یک موقعیت فروش عالی را برای نخستین بار فراهم کند.
در حالی که در این باره صحبت می کرد، یکی از معامله گران متذکر شد که وی در حال آماده سازی برای موقعیت فروش بین منطقه ۱۲۱۰۰ دلار تا ۱۲۲۰۰ دلار است.
هدف نزولی وی حدود ۱۱۴۰۰ دلار است.
در حالی که به نمودار پایین اشاره میکرد ، گفت:

“من واقعاً می خواهم موقعیت فروش را بین ۱۲۱۰۰ تا ۱۲۲۰۰ دلار قرار دهم.”

این منطقهی قیمتی است که معامله گران در ان به دنبال بازکردن موقعیت فروش هستند
مسیر اینده ی روند این رمزارز به احتمال زیاد به واکنش آن به خط روند بحرانی که در حال حاضر در بالا معامله می شود بستگی دارد.