اتریوم بالای مقاومت ۴۰۰ دلار در برابر دلار آمریکا روند صعودی پیدا کرد. اکنون قیمت اتریوم بالای ۴۰۰ دلار در حال تثبیت است و احتمالا به بالای ۴۱۰ دلار صعود خواهد کرد.

– اتریوم بالای سطوح حمایت ۳۹۸ و ۴۰۰ دلار مسیری مثبت را دنبال می کند.
– قیمت به یک اوج هفتگی جدید بالای ۴۱۱ دلار رسید و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت.
– یک خط روند صعودی مهم با حمایت نزدیک ۴۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز ریپل/دلار در حال تشکیل است.(داده ها از Kraken)
– اگر جفت ارز بتواند بالای منطقه حمایت ۴۰۰ دلار بماند ، می تواند به صعود خود به بالای ۴۱۰ دلار ادامه دهد.

حفظ حمایت صعودی توسط قیمت اتریوم

دیروز، در مورد اینکه چرا ممکن است اتریوم مدت طولانی زیر ۴۰۰ دلار در برابر دلار آمریکا نماند ، بحث کردیم. قیمت اتریوم یک منطقه حمایت مناسب بالای ۳۹۰ دلار تشکیل داد و به سطح مقاومت ۴۰۰ دلاری صعود کرد.
روند ان بالای سطح ۴۰۵ دلار سرعت پیدا کرد و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت. بالاترین قیمت هفتگی جدید نزدیک به ۴۱۱ دلار تشکیل شده است و اکنون اتریوم پایین تر اصلاح می خورد. یک شکست مقاومت زیر سطح ۴۰۵ دلار و همچنین سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از افزایش قیمت اخیر از نوسان پایین ۳۸۳ دلاری به نوسان بالای ۴۱۱ دلار رخ داد.
اکنون قیمت نزدیک به حمایت مهم ۴۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می شود. به نظر می رسد که موانع قبلی در نزدیکی سطح ۴۰۰ دلار اکنون به عنوان یک حمایت جدی عمل می کنند.همچنین یک خط روند صعودی مهم با حمایت نزدیک ۴۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز اتریوم/دلار در حال تشکیل است.

حفظ حمایت صعودی توسط قیمت اتریوم
حمایت مهم بعدی در نزدیکی سطح ۳۹۸ دلار است که نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از افزایش قیمت اخیر از نوسان پایین ۳۸۳ دلاری به نوسان بالای ۴۱۱ دلار قرار دارد.
در روند صعودی، خریداران روند صعودی در نزدیکی سطح ۴۰۸ دلار و ۴۱۰ دلار با موانعی روبرو هستند. یک بسته شدن روزانه بالای مقاومت ۴۱۰ دلار و ۴۱۱ دلار ممکن است اتریوم را اماده ی رالی بزگتر کند. مقاومت کلیدی بعدی در نزدیکی سطح ۴۲۵ دلار مشاهده می شود.

شکست حمایت اتریوم ؟

اگر اتریوم نتواند از سطوح مقاومت ۴۰۸ و ۴۱۰ دلار عبور کند، می تواند حمایت ۴۰۰ دلاری را بشکند. منطقه اصلی شکست مقاومت برای خریداران روند صعودی نزدیک به سطح ۳۹۵ دلار است.
یک شکست مقاومت شفاف در زیر حمایت ۳۹۵ دلار ممکن است اتریوم را به یک منطقه نزولی منتقل کند. حمایت بعدی نزدیک به سطح ۳۸۰ دلار است که در زیر آن خریداران روند نزولی می توانند امتحان کردن سطح ۳۶۵ یا ۳۶۲ دلار را هدف قرار دهند.