ریپل در منطقه مثبت بالاتر از منطقه مقاومت ۰.۲۹۲۰ دلار در برابر دلار امریکا معامله میشود. قیمت ریپل احتمالا بالاتر خواهد رفت اگر از منطقه مقاومت ۰.۳۰۵۵ دلار عبور کند.
– ریپل روند صعودی پیدا کرد و بالاتر از مقاومت محوری ۰.۲۹۲۰ در برابر دلار امریکا قرار گرفت.
– قیمت برای عبور از مقاومت ۰.۳۰۵۵ به مشکل خورده است ولی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ قرار دارد
– یک خط روند صعودی کلیدی نزدیک به مقاومت ۰.۲۹۶۰ روی نمودار ساعتی جفت ارز ریپل دلار در حال شکل گیری است.
– جفت ارز ممکن است که روند افزایشی قدرتمندی بگیرد اگر از مقاومت ۰.۳۰۵۵ دلاری عبور کند.

حفظ حمایت کلیدی توسط قیمت ریپل

پس از تشکیل یک پایه حمایت در نزدیکی سطح ۰.۲۷۵۰ دلار، ریپل یک حرکت صعودی جدید را آغاز کرد. قیمت XRP سطح مقاومت ۰.۲۸۵۰ و ۰.۲۹۲۰ دلار را شکست تا به منطقه مثبت منتقل شود.

قیمت حتی بالاتر از سطح ۰.۳۰۰۰ دلار صعود کرد و خیلی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت. با این حال، به نظر می رسد که خریداران روند صعودی در نزدیکی سطح ۰.۳۰۵۵ دلار و ۰.۳۰۶۰ دلار با یک مانع روبرو هستند.
قیمت بالای اخیر نزدیک به ۰.۳۰۷۴ دلار تشکیل شده است و در حال حاضر قیمت در حال تثبیت سود است. ریپل پایین تر از سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از حرکت صعودی اخیر از نوسان پایین ۰.۲۲۹۹ به نوسان بالا ۰.۳۰۷۴ دلار کاهش پیدا کرد. به نظر می رسد این قیمت چند حمایت مهم نزدیک به ۰.۲۹۵۰ دلار و ۰.۲۹۲۰ دلار داشته است.

Ripple-XRP-5-min
همچنین یک خط روند صعودی کلیدی نزدیک به مقاومت ۰.۲۹۶۰ روی نمودار ساعتی جفت ارز ریپل دلار در حال شکل گیری است. پایین تر از خط روند ، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نزدیکه به ۰.۲۹۵۰ قرار دارد.اکنون حمایت اصلی نزدیک به سطح ۰.۲۹۲۰ در حال شکل گرفتن است.
در روند صعودی ، حمایت کنندگان ریپل با مقاومت مهمی نزدیک به ۰.۳۰۵۵ روبرو هستند.یک بسته شدن روزانه بالای مقاومت های ۰.۳۰۵۵ و ۰.۳۰۶۰ می تواند درها را برای روند صعودی بیشتر جلسات اینده باز کند.

شکست مقاومت نزولی در ریپل

یک منطقه حمایت مهم در نزدیکی سطح ۰.۲۹۲۰ دلار تشکیل شده است. اگر ریپل نتواند بالاتر از ۰.۲۹۲۰ دلار بماند، ممکن است سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از حرکت صعودی اخیر از نوسان پایین ۰.۲۲۹۹ به نوسان بالا ۰.۳۰۷۴ دلار را امتحان کند.
هر گونه ضرر بیشتر ممکن است باعث روند نزولی شود و قیمت ممکن است به سطح حمایت ۰.۲۸۵۰ و ۰.۲۸۱۰ دلار کاهش یابد.