قیمت ریپل با بیش از ۸ درصد کاهش از منطقه مقاومت ۰.۳۲۵۰ دلار در برابر دلار امریکا مواجه شده است. اکنون ریپل در حال رسیدن به یک حمایت صعودی کلیدی نزدیک به سطوح ۰.۲۸۸۰ و ۰.۲۸۸۵ دلار است.
– ریپل در حال کاهش است و به منطقه حمایت ۰.۳۲۰۰ دلاری در برابر دلار امریکا را نیز شکست.
– اکنون قیمت ریپل در حال نزدیک شدن به حمایت کلیدی نزدیک به سطح ۰.۲۸۵۰ است.
– یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک به ۰.۲۸۸۰ دلار روی نمودار ۴ ساعتی جفت ارز ریپل دلار در حال شکل گیری است.
– اگر جفت ارز بالای سطوح حمایت ۰.۲۸۰۰ و ۰.۲۸۵۰ خود را حفظ کند ، به روند صعودی خود بازخواهد گشت.

نزدیک شدن قیمت ریپل به سطح حمایت کلیدی

پس از یک عدم پذیرش قدرتمند نزدیک به مقاومت ۰.۳۲۵۰ دلاری، ریپل شروع به روند نزولی کرد. قیمت سطح حمایت ۰.۳۱۲۰ دلار را شکست و وارد یک ناحیه کوتاه مدت نزولی شد.
روند نزولی زیر سطوح حمایت ۰.۳۰۵۵ دلار و ۰.۳۰۵۰ دلار سرعت پیدا کرد. خریداران روند نزولی حتی قیمت را به پایین تر از سطح حمایت ۰.۲۹۲۰ دلار و میانگین متحرک ساده (۴ ساعت) فرستادند. با این حال، قیمت در حال حاضر نزدیک به سطح حمایت اصلی در نزدیکی سطح ۰.۲۸۸۰ و ۰.۲۸۵۰ دلار است.
پایین ترین قیمت نزدیک به ۰.۲۸۷۲ دلار تشکیل شده است و قیمت در حال حاضر در یک منطقه نزولی معامله می شود. مقاومت اولیه در روند صعودی نزدیک به ۰.۲۹۵۰ دلار است و به دنبال ان سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۷۴ به نوسان پایین ۰.۲۸۷۲ دلار در ۰.۲۹۶۵ قرار دارد.

نزدیک شدن قیمت ریپل به سطح حمایت کلیدی
میانگین متحرک ساده ۱۰۰(۴ ساعته) برای متوقف کردن حرکت صعودی در ۰.۳۰۰۰ دلار قرار دارد. اولین مقاومت عمده در نزدیکی سطوح ۰.۳۰۵۵ و ۰.۳۰۶۵ دلار است ، این نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۷۴ به نوسان پایین ۰.۲۸۷۲ دلار قرار دارد.
در روند نزولی، سطح حمایت قدرتمند نزدیک به ۰.۲۸۵۰ دلار و ۰.۲۸۰۰ دلار است. اگر ریپل نتواند خود را بالاتر از منطقه حمایت ۰.۲۸۰۰ دلار حفظ کند، ممکن است که در کوتاه مدت به سمت حمایت ۰.۲۵۰۰ دلار سقوط کند.

روند صعودی تازه برای ریپل وجود دارد ؟

اگر ریپل خود را بالای سطوح حمایت ۰.۲۸۸۰ و ۰.۲۸۵۰ دلار نگه دارد، می تواند یک منطقه جدید برای افزایش قیمت تازه خود ایجاد کند. برای یک افزایش قیمت تازه ی قدرتمند ، باید بالاتر از به بالاتر از ۰.۳۰۰۰ دلار برگردد.

اکنون مانع اصلی نزدیک به سطوح ۰.۳۰۵۵ دلار و ۰.۳۰۶۵ دلار است که بالاتر از آن احتمالاً در جلسات آینده خریدارن روند صعودی برای بازپس گیری ناحیه مقاومت ۰.۳۲۵۰ دلاری تلاش خواهند کرد.