پس از امتحان منطقه حمایت ۱۱۵۰۰ دلاری در برابر دلار آمریکا، بیت کوین به شدت کاهش یافت. بیت کوین احتمالاً به بالاتر از ۱۲۰۰۰ دلار با سرعت صعود خواهد کرد البته تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته باشد.
– بیت کوین بسیار بالاتر از سطوح حمایت ۱۱۸۰۰ دلار و ۱۱۵۰۰ دلار معامله می شود.
– قیمت با دو مانع مواجه شده است که در نزدیکی سطوح ۱۲۰۰۰ و ۱۲۰۸۰ دلار قرار دارند.
– یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک ۱۱۸۸۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار (داده ها از Kraken) صورت گرفت.
– قیمت جفت ارز باید بالای میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته باقی بماند تا بتواند از مقاومت ۱۲۰۰۰ دلار عبور کند.

روند صعودی قیمت بیت کوین حفظ شده است

پس از تشکیل قیمت بالای کوتاه مدت نزدیک ۱۲۰۸۰ دلار، قیمت بیت کوین در برابر دلار آمریکا پایین تر اصلاح شد. بیت کوین سطح حمایت ۱۱۸۰۰ دلاری را شکست و بیش از ۵۰۰ دلار سقوط کرد. این رمرارز نزدیک به حمایت ۱۱۵۰۰ دلار جایی که خریداران روند صعودی ظاهر می شدند، معامله شد.
نوسان پایین نزدیک به ۱۱۵۳۶ دلار تشکیل شده است و اخیراً قیمت آن به صورت شارپ برگشته است. قیمت ان دوباره به سطح مقاومت ۱۱۸۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته صعود کرد. خریداران روند صعودی قیمت را به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از روند نزولی شارپ از نوسان بالا ۱۲۰۸۴ دلار به نوسان پایین ۱۱۵۳۶ دلار هدایت کردند.
علاوه بر این ، یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک ۱۱۸۸۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز بیت کوین/دلار صورت گرفت.
سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۳ درصد از روند نزولی شارپ از نوسان بالا ۱۲۰۸۴ دلار به نوسان پایین ۱۱۵۳۶ دلار می تواند به عنوان مقاومت فوری در کوتاه مدت در سطح ۱۱۹۵۰ دلار عمل کند ، یک شکست مقاومت شفاف به بالای سطح ۱۱۹۵۰ دلار می تواند احتمال صعود به ۱۲۰۰۰ دلار را افزایش دهد.
مقاومت بعدی نزدیک به ۱۲۰۸۰ دلار قرار دارد ، که بعد از عبور از ان خریداران روند صعودی سطوح ۱۲۲۰۰ و ۱۲۲۵۰ را در ادامه روند هدف خواهند گرفت.

میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برای بیت کوین بسیار کلیدی است

اگر بیت کوین نتواند مقاومت ۱۲۰۰۰ دلاری را پس بگیرد، ممکن است در کوتاه مدت اصلاح نزولی بخورد. به نظر می رسد که حمایت اصلی در نزدیکی سطح ۱۱۷۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود.
اگر یک شکست نزولی زیر سطح حمایت ۱۱۷۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته رخ دهد، قیمت ممکن است منطقه ۱۱.۵۰۰ دلاری را دوباره امتحان کند. هر گونه سقوط بیشتری قیمت را به سمت مقاومت ۱۱۲۰۰ دلار خواهد فرستاد.