ریپل در حال تشکیل یک منطقه حمایت قدرتمند در بالای سطح ۰.۲۸۰۰ دلاری در برابر دلار آمریکا است. قیمت ان نشانه های مثبتی نشان می دهد و بنظر می رسید می تواند به سطوح ۰.۳۱۰۰ و ۰.۳۲۰۰ دلار صعود کند.

– ریپل بعد از تشکیل یک سطح حمایت مهم بالای ۰.۲۸۰۰ دلاری در برابر دلار امریکا در حال افزایش قیمت است.
– قیمت در حال حاضر بالاتر از مقاومت ۰.۳۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ (۴ ساعته) معامله می شود.
– یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی با مقاومت نزدیک به ۰.۲۹۹۰ دلار در نمودار ۴ ساعتی جفت ارز ریپل/دلار رخ داد.
– قیمت جفت ارز می تواند به روند صعودی خود به سمت مقاومت مهم ۰.۳۲۰۰ دلار ادامه دهد.

قیمت ریپل در روند مناسب

پس از یک اصلاح نزولی قابل توجه، ریپل در نزدیکی سطح ۰.۲۸۰۰ دلار حمایت پیدا کرد. قیمت ان افزایش جدید و مداومی بالاتر از سطوح مقاومت ۰.۲۸۵۰ و ۰.۲۹۲۰ دلار اغاز کرد.
حرکت صعودی مثبت بود با یک بسته شدن بالای سطح ۰.۲۹۲۰ دلار همراه بود و اکنون قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰(۴ ساعت) است. همچنین یک شکست بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۰۰ به نوسان پایین ۰.۲۷۸۹ دلار رخ داد.
مهم تر از ان ، یک شکست مقاومت بالای خط روند نزولی با مقاومت نزدیک به ۰.۲۹۹۰ دلار در نمودار ۴ ساعتی جفت ارز ریپل/دلار رخ داد. این جفت ارز اکنون به خوبی بالای ۰.۳۰۰۰ دلار معامله می شود.

Ripple-XRP-3-min
مقاومت فوری نزدیک به سطح ۰.۳۰۵۰ دلار است. این نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۳ درصد از حرکت نزولی اخیر از نوسان بالا ۰.۳۲۰۰ به نوسان پایین ۰.۲۷۸۹ قرار دارد.. شکست موفقیت آمیز بالاتر از سطح ۰.۳۰۵۰ دلار می تواند درهای بیشتری را برای افزایش بیشتر قیمت تا سطوح ۰.۳۱۲۰ و ۰.۳۱۵۰ دلار باز کند.
مانع اصلی نزدیک به سطح ۰.۳۲۰۰ دلار است که بالاتر از آن احتمالاً خریداران روند صعودی قصد دارند در آینده نزدیک به سطح ۰.۳۵۰۰ دلار و ۰.۳۶۰۰ دلار رالی بزرگتری داشته باشند.

کنترل روند نزولی در ریپل

در روند نزولی، اولین حمایت اصلی نزدیک به سطح ۰.۲۹۲۰ دلار است. اگر ریپل نتواند به بالاتر از ۰.۳۰۵۰ دلار صعود کند، خطر موج نزولی وجود دارد.
پشتیبانی اصلی نزدیک به سطح ۰.۲۸۰۰ دلار است که در زیر آن قیمت ممکن است در روزهای آینده کاهش مداوم تا سطح ۰.۲۶۵۰ دلار داشته باشد.