اتریوم مقاومت ۳۲۵ دلار را شکست – قیمت و زمان خبر از رالی افزایش قیمت به ۳۵۰ دلار می دهند
اتریوم بیش از ۸ درصد رشد پیدا کرد و منطقه مقاومت ۳۲۵ دلاری در برابر دلار آمریکا را شکست. قیمت اتریوم سطح ۳۳۰ دلار را امتحان کرد و احتمالاً تا بالاتر از ۳۵۰ دلار نیز ادامه خواهد یافت.

– اتریوم در حال افزایش است و اکنون نیز فراتر از ۳۰۰ دلار معامله می شود.
– قیمت در بالاترین حد ماهیانه ۳۰۰ دلار معامله می شود و پایین تر در حال اصلاح است.
– یک کانال صعودی بزرگ با سطح حمایت نزدیک به ۳۱۸ دلار در نمودار ساعتی اتریوم/دلار در حال تشکیل است. (داده ها از Kraken)
– احتمالاً این جفت ارز به بالاتر از ۳۳۰ دلار ادامه خواهد رفت ، اگر سطح ۳۰۰ دلار را حفظ کند.

رشد ۸ درصدی قیمت اتریوم

در روزهای گذشته، افزایش شدیدی در بالاتر از مقاومت ۲۸۰ دلار در برابر دلار آمریکا برای اتریوم مشاهده شد. قیمت اتر حتی بالاتر از مقاومت ۳۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت.
خریداران روند صعودی همچنان در حال فعالیت هستند و که منجر به افزایشی به بالای سطوح مقاومت ۳۲۰ و ۳۲۵ دلار شدند. قیمت ان در بالاترین حد ماهیانه ۳۰۰ دلار معامله می شود ودر حال اصلاح پایین تر است. حمایت اولیه نزدیک به به سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد ناشی از رشد اخیر از نوسان پایین ۳۰۱ دلار به نوسان بالا ۳۳۰ دلار قرار دارد.
اولین حمایت محوری نزدیک به ۳۲۰ دلار قرار دارد. همچنین یک کانال صعودی بزرگ با سطح حمایت نزدیک به ۳۱۸ دلار در نمودار ساعتی اتریوم/دلار در حال تشکیل است.

Ethereum
اگر قیمت اتر سطح حمایت کانال را بشکند، می تواند به سمت منطقه حمایت ۳۱۵ دلار کاهش یابد. این نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد ناشی از رشد اخیر از نوسان پایین ۳۰۱ دلار به نوسان بالا ۳۳۰ دلار قرار دارد.. پشتیبانی اصلی بعدی نزدیک به سطح ۳۱۲ دلار است.
در روند صعودی، قیمت با مانعی کوتاه مدت در نزدیکی سطح ۳۳۰ دلار روبرو است. شکست موفقیت آمیز در برابر مقاومت ۳۳۰ دلاری می تواند درها را برای فشار به سطح مقاومت ۳۴۵ و ۳۵۰ دلار باز کند.

محدود شدن روند نزولی

در روند نزولی، سطح حمایت کانال و ۳۱۵ دلار احتمالاً مانع از حرکت عمده نزولی خواهند شد. اگر قیمت ، سطح حمایت ۳۱۵ دلار را بشکند، ممکن است روند نزولی آن گسترش پیدا کند.
سطح حمایت اصلی بعدی نزدیک به ۳۰۰ دلار (منطقه محوری) است که در زیر آن قیمت احتمالاً میانگین متحرک ساده مقاومت ۲۹۰ دلار را امتحان کند.