تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد که منابع توکن برای اکثر پروژه های امور مالی غیرمتمرکز یا همان DeFi بطور گسترده توزیع نشده اند و حداکثر ۹۹ درصد آن توسط ۵۰۰ آدرس برتر نگهداری می شوند.
براساس تحلیلی که سیمونه کونتی ، بنیانگذار DeFi ایتالیا و رئیس سرمایه گذاری های دارایی دیجیتال CryptoLab انجام داده است ، منابع مالی برای اکثر پروژه های غیرمتمرکز مالی (DeFi) بطور گسترده توزیع نمی شود.
وی داده هایی از Defi Pulse و Etherscan را گردآوری کرد که نشان می دهد ۹۰ درصد از تقریبا همه توکن های پروژه های DeFi توسط ۵۰۰ آدرس برتر نگهداری می شوند. برای سه مورد از این پروژه ها، این رقم به ۹۹ درصد افزایش می یابد.
مطابق با تصویر گرافیکی که توسط کونتی به اشتراک گذاشته شده است، متشکل از “متمرکزترین” ۱۰ پروژه برتر مورد بررسی (با ارزش قفل شده کل) است که ۹۶ درصد از کل موجودی توسط چند ده نفر از ۵۰ دارنده برتر کنترل می شود.
پنج آدرس برتر برای اکثریت قریب به اتفاق پروژه های DeFi بیش از ۴۰ درصد از کل منابع مربوطه را در اختیار دارند. بانکور تنها خلاف این امار است، اما حتی در بانکورهم ۵ آدرس اول ۳۳درصد از موجودی را در خود دارند. کونتی اظهار داشت که پروژه هایی که قبل از رونق اخیر DeFi شکل گرفته اند، تمایل به توزیع گسترده تری نسبت به پروژه هایی دارند که بعداً راه اندازی شدند.

ردیابی توزیع توکن ها اسان نیست

با این حال، ردیابی توزیع توکن ها یک کار دشوار است، زیرا تحلیلگران مختلف بر اساس معیارهایی که آدرس ها را شامل می شوند، امارهای بسیار متفاوتی تولید می کنند.
رییس شرکت noon DTC Capital Spencer معتقد است که یارن فایننس (YFI) یکی از توکن های توزیع شده DeFi در اتریوم است که پنج آدرس برتر دارای کمتر از ۱۰ درصد از کل موجودی ان هستند.
” YFI : 9.5 درصد . فقط دو هفته از عمر ان می گذرد ولی YFI در حال حاضر غیرمتمرکز ترین پروژه #DeFi است. ”
این در تضاد با ارزیابی کونتی است که اعلام کرد پنج آدرس برتر در YFI تقریبا ۶۰ درصد از کل موجودی را درخود جای داده اند.